HW-TSC at SemEval-2023 Task 7: Exploring the Natural Language Inference Capabilities of ChatGPT and Pre-trained Language Model for Clinical Trial

Xiaofeng Zhao | Min Zhang | Miaomiao Ma | Chang Su | Yilun Liu | Minghan Wang | Xiaosong Qiao | Jiaxin Guo | Yinglu Li | Wenbing Ma |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada
Venue: SemEval |
SIG: SIGLEX

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study