Length-Aware NMT and Adaptive Duration for Automatic Dubbing

Zhiqiang Rao | Hengchao Shang | Jinlong Yang | Daimeng Wei | Zongyao Li | Jiaxin Guo | Shaojun Li | Zhengzhe Yu | Zhanglin Wu | Yuhao Xie | Bin Wei | Jiawei Zheng | Lizhi Lei | Hao Yang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada (in-person and online)
Venue: IWSLT |
SIG: SIGSLT

Citations

URL

No Citations Yet

Field Of Study