The Xiaomi AI Lab’s Speech Translation Systems for IWSLT 2023 Offline Task, Simultaneous Task and Speech-to-Speech Task

Wuwei Huang | Mengge Liu | Xiang Li | Yanzhi Tian | Fengyu Yang | Wen Zhang | Jian Luan | Bin Wang | Yuhang Guo | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada (in-person and online)
Venue: IWSLT |
SIG: SIGSLT