The HW-TSC’s Simultaneous Speech-to-Speech Translation System for IWSLT 2023 Evaluation

Hengchao Shang | Zhiqiang Rao | Zongyao Li | Zhanglin Wu | Jiaxin Guo | Minghan Wang | Daimeng Wei | Shaojun Li | Zhengzhe Yu | Xiaoyu Chen | Lizhi Lei | Hao Yang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada (in-person and online)
Venue: IWSLT |
SIG: SIGSLT

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study