The HW-TSC’s Simultaneous Speech-to-Text Translation System for IWSLT 2023 Evaluation

Jiaxin Guo | Daimeng Wei | Zhanglin Wu | Zongyao Li | Zhiqiang Rao | Minghan Wang | Hengchao Shang | Xiaoyu Chen | Zhengzhe Yu | Shaojun Li | Yuhao Xie | Lizhi Lei | Hao Yang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2023
Location: Toronto, Canada (in-person and online)
Venue: IWSLT |
SIG: SIGSLT

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study