HW-TSC’s Submissions to the WMT 2022 General Machine Translation Shared Task

Daimeng Wei | Zhiqiang Rao | Zhanglin Wu | Shaojun Li | Yuanchang Luo | Yuhao Xie | Xiaoyu Chen | Hengchao Shang | Zongyao Li | Zhengzhe Yu | Jinlong Yang | Miaomiao Ma | Lizhi Lei | Hao Yang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |

Citations

URL

No Citations Yet