HW-TSC’s Submissions to the WMT22 Word-Level Auto Completion Task

Hao Yang | Hengchao Shang | Zongyao Li | Daimeng Wei | Xianghui He | Xiaoyu Chen | Zhengzhe Yu | Jiaxin Guo | Jinlong Yang | Shaojun Li | Yuanchang Luo | Yuhao Xie | Lizhi Lei | Ying Qin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study