HwTscSU’s Submissions on WAT 2022 Shared Task

Yilun Liu | Zhen Zhang | Shimin Tao | Junhui Li | Hao Yang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING | WAT |