Sentence Similarity Based on Contexts

Xiaofei Sun | Yuxian Meng | Xiang Ao | Fei Wu | Tianwei Zhang | Jiwei Li | Chun Fan |

Paper Details:


Year: 2022
Location: Cambridge, MA
Venue: TACL |