LingJing at SemEval-2022 Task 3: Applying DeBERTa to Lexical-level Presupposed Relation Taxonomy with Knowledge Transfer

Fei Xia | Bin Li | Yixuan Weng | Shizhu He | Bin Sun | Shutao Li | Kang Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL | SemEval |