Zuo Zhuan Ancient Chinese Dataset for Word Sense Disambiguation

Xiaomeng Pan | Hongfei Wang | Teruaki Oka | Mamoru Komachi |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Hybrid: Seattle, Washington + Online
Venue: NAACL |