Lifelong Pretraining: Continually Adapting Language Models to Emerging Corpora

Xisen Jin | Dejiao Zhang | Henghui Zhu | Wei Xiao | Shang-Wen Li | Xiaokai Wei | Andrew Arnold | Xiang Ren |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |

Citations

URL