From spoken dialogue to formal summary: An utterance rewriting for dialogue summarization

Yue Fang | Hainan Zhang | Hongshen Chen | Zhuoye Ding | Bo Long | Yanyan Lan | Yanquan Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |