MuCGEC: a Multi-Reference Multi-Source Evaluation Dataset for Chinese Grammatical Error Correction

Yue Zhang | Zhenghua Li | Zuyi Bao | Jiacheng Li | Bo Zhang | Chen Li | Fei Huang | Min Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |