Triggerless Backdoor Attack for NLP Tasks with Clean Labels

Leilei Gan | Jiwei Li | Tianwei Zhang | Xiaoya Li | Yuxian Meng | Fei Wu | Yi Yang | Shangwei Guo | Chun Fan |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |