A Study of Syntactic Multi-Modality in Non-Autoregressive Machine Translation

Kexun Zhang | Rui Wang | Xu Tan | Junliang Guo | Yi Ren | Tao Qin | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |

Citations

URL