Parameter-efficient Continual Learning Framework in Industrial Real-time Text Classification System

Tao Zhu | Zhe Zhao | Weijie Liu | Jiachi Liu | Yiren Chen | Weiquan Mao | Haoyan Liu | Kunbo Ding | Yudong Li | Xuefeng Yang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Hybrid: Seattle, Washington + Online
Venue: NAACL |