PaddleSpeech: An Easy-to-Use All-in-One Speech Toolkit

Hui Zhang | Tian Yuan | Junkun Chen | Xintong Li | Renjie Zheng | Yuxin Huang | Xiaojie Chen | Enlei Gong | Zeyu Chen | Xiaoguang Hu | Dianhai Yu | Yanjun Ma | Liang Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Hybrid: Seattle, Washington + Online
Venue: NAACL |