HW-TSC’s Participation in the IWSLT 2022 Isometric Spoken Language Translation

Zongyao Li | Jiaxin Guo | Daimeng Wei | Hengchao Shang | Minghan Wang | Ting Zhu | Zhanglin Wu | Zhengzhe Yu | Xiaoyu Chen | Lizhi Lei | Hao Yang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland (in-person and online)
Venue: ACL | IWSLT |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study