The HW-TSC’s Speech to Speech Translation System for IWSLT 2022 Evaluation

Jiaxin Guo | Yinglu Li | Minghan Wang | Xiaosong Qiao | Yuxia Wang | Hengchao Shang | Chang Su | Yimeng Chen | Min Zhang | Shimin Tao | Hao Yang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland (in-person and online)
Venue: ACL | IWSLT |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study