The USTC-NELSLIP Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2022

Weitai Zhang | Zhongyi Ye | Haitao Tang | Xiaoxi Li | Xinyuan Zhou | Jing Yang | Jianwei Cui | Pan Deng | Mohan Shi | Yifan Song | Dan Liu | Junhua Liu | Lirong Dai |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland (in-person and online)
Venue: ACL | IWSLT |

Citations

URL