CODE-MVP: Learning to Represent Source Code from Multiple Views with Contrastive Pre-Training

Xin Wang | Yasheng Wang | Yao Wan | Jiawei Wang | Pingyi Zhou | Li Li | Hao Wu | Jin Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |