Entailment Tree Explanations via Iterative Retrieval-Generation Reasoner

Danilo Neves Ribeiro | Shen Wang | Xiaofei Ma | Rui Dong | Xiaokai Wei | Henghui Zhu | Xinchi Chen | Peng Xu | Zhiheng Huang | Andrew Arnold | Dan Roth |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |

Citations

URL