A Label-Aware Autoregressive Framework for Cross-Domain NER

Jinpeng Hu | He Zhao | Dan Guo | Xiang Wan | Tsung-Hui Chang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |