Read before Generate! Faithful Long Form Question Answering with Machine Reading

Dan Su | Xiaoguang Li | Jindi Zhang | Lifeng Shang | Xin Jiang | Qun Liu | Pascale Fung |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |

Citations

URL