GCPG: A General Framework for Controllable Paraphrase Generation

Kexin Yang | Dayiheng Liu | Wenqiang Lei | Baosong Yang | Haibo Zhang | Xue Zhao | Wenqing Yao | Boxing Chen |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |