On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark

Hao Sun | Guangxuan Xu | Jiawen Deng | Jiale Cheng | Chujie Zheng | Hao Zhou | Nanyun Peng | Xiaoyan Zhu | Minlie Huang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |