MINER: Multi-Interest Matching Network for News Recommendation

Jian Li | Jieming Zhu | Qiwei Bi | Guohao Cai | Lifeng Shang | Zhenhua Dong | Xin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |