Event Transition Planning for Open-ended Text Generation

Qintong Li | Piji Li | Wei Bi | Zhaochun Ren | Yuxuan Lai | Lingpeng Kong |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |