Leveraging Knowledge in Multilingual Commonsense Reasoning

Yuwei Fang | Shuohang Wang | Yichong Xu | Ruochen Xu | Siqi Sun | Chenguang Zhu | Michael Zeng |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |