Selecting Stickers in Open-Domain Dialogue through Multitask Learning

Zhexin Zhang | Yeshuang Zhu | Zhengcong Fei | Jinchao Zhang | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |