ELLE: Efficient Lifelong Pre-training for Emerging Data

Yujia Qin | Jiajie Zhang | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Peng Li | Maosong Sun | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |