Compilable Neural Code Generation with Compiler Feedback

Xin Wang | Yasheng Wang | Yao Wan | Fei Mi | Yitong Li | Pingyi Zhou | Jin Liu | Hao Wu | Xin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |

Citations

URL