LEVEN: A Large-Scale Chinese Legal Event Detection Dataset

Feng Yao | Chaojun Xiao | Xiaozhi Wang | Zhiyuan Liu | Lei Hou | Cunchao Tu | Juanzi Li | Yun Liu | Weixing Shen | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |