How Pre-trained Language Models Capture Factual Knowledge? A Causal-Inspired Analysis

Shaobo Li | Xiaoguang Li | Lifeng Shang | Zhenhua Dong | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Zhenzhou Ji | Xin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |

Citations

URL