C3KG: A Chinese Commonsense Conversation Knowledge Graph

Dawei Li | Yanran Li | Jiayi Zhang | Ke Li | Chen Wei | Jianwei Cui | Bin Wang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |