GuoFeng: A Benchmark for Zero Pronoun Recovery and Translation

Mingzhou Xu | Longyue Wang | Derek F. Wong | Hongye Liu | Linfeng Song | Lidia S. Chao | Shuming Shi | Zhaopeng Tu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |