Finding Skill Neurons in Pre-trained Transformer-based Language Models

Xiaozhi Wang | Kaiyue Wen | Zhengyan Zhang | Lei Hou | Zhiyuan Liu | Juanzi Li |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |

Citations

URL