Structure-Unified M-Tree Coding Solver for Math Word Problem

Bin Wang | Jiangzhou Ju | Yang Fan | Xinyu Dai | Shujian Huang | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |

Citations

URL