META-GUI: Towards Multi-modal Conversational Agents on Mobile GUI

Liangtai Sun | Xingyu Chen | Lu Chen | Tianle Dai | Zichen Zhu | Kai Yu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |

Citations

URL