Salience Allocation as Guidance for Abstractive Summarization

Fei Wang | Kaiqiang Song | Hongming Zhang | Lifeng Jin | Sangwoo Cho | Wenlin Yao | Xiaoyang Wang | Muhao Chen | Dong Yu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |