Towards Robust k-Nearest-Neighbor Machine Translation

Hui Jiang | Ziyao Lu | Fandong Meng | Chulun Zhou | Jie Zhou | Degen Huang | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |

Citations

URL