WeTS: A Benchmark for Translation Suggestion

Zhen Yang | Fandong Meng | Yingxue Zhang | Ernan Li | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |