COPEN: Probing Conceptual Knowledge in Pre-trained Language Models

Hao Peng | Xiaozhi Wang | Shengding Hu | Hailong Jin | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Qun Liu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |