Retrieval Augmentation for Commonsense Reasoning: A Unified Approach

Wenhao Yu | Chenguang Zhu | Zhihan Zhang | Shuohang Wang | Zhuosheng Zhang | Yuwei Fang | Meng Jiang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |