UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression

Jiaqi Chen | Tong Li | Jinghui Qin | Pan Lu | Liang Lin | Chongyu Chen | Xiaodan Liang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |