CogKTR: A Knowledge-Enhanced Text Representation Toolkit for Natural Language Understanding

Zhuoran Jin | Tianyi Men | Hongbang Yuan | Yuyang Zhou | Pengfei Cao | Yubo Chen | Zhipeng Xue | Kang Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, UAE
Venue: EMNLP |