Grounded Dialogue Generation with Cross-encoding Re-ranker, Grounding Span Prediction, and Passage Dropout

Kun Li | Tianhua Zhang | Liping Tang | Junan Li | Hongyuan Lu | Xixin Wu | Helen Meng |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | dialdoc |