A Fine-grained Interpretability Evaluation Benchmark for Neural NLP

Lijie Wang | Yaozong Shen | Shuyuan Peng | Shuai Zhang | Xinyan Xiao | Hao Liu | Hongxuan Tang | Ying Chen | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: CoNLL |