Exploiting Unlabeled Data for Target-Oriented Opinion Words Extraction

Yidong Wang | Hao Wu | Ao Liu | Wenxin Hou | Zhen Wu | Jindong Wang | Takahiro Shinozaki | Manabu Okumura | Yue Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |

Citations

URL